วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

วัฒนธรรมที่ดีงามของชนชาติไทย

อัญชลี
วันทา
อภิวาท
การยืนไหว้

ท่านั่งพับเพียบ
สยามเมืองยิ้ม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น