วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาบางครั้งเป็นภาพมารยาหลอกลวง

ความทุกข์ที่เกินทนจะสอนคนให้ทนทาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น