วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การออกข้อสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้

 
กระทู้ธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันเสาร์ ที่    พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๔
ตํ  คณฺเหยฺย  ยทปณฺณกํ.
สิ่งใดไม่ผิด  พึงถือเอาสิ่งนั้น.
                                                            ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๑.

-------------------

        แต่งอธิบายให้สมเหตุสมผล อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบด้วย ๑ ข้อ และ
บอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย สุภาษิตที่อ้างมานั้น ต้องเรียงเชื่อมความให้ติดต่อสมเรื่องกับกระทู้ตั้ง.
         ชั้นนี้ กำหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตั้งแต่ ๒ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป

-------------------
ให้เวลา ๓ ชั่วโมง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น