วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ดอกไม้น้อยย่อมให้ความชื่นบานตา

การทำตนมีคุณค่า
              ต้นไม้ให้ความร่มรื่นแก่ชีวิต          นกตัวนิดให้เสียงเพลงกล่อมโลกหล้า
                 ดอกไม้น้อยให้ความงามชื่นบานตา         แม้ต้นหญ้าก็ยังให้ออกซิเจน
                       แล้วตัวเราเกิดมาทำไมบนโลกนี้            ทำความดีอะไรให้โลกเห็น
                 กิน กาม เกียรติ แล้วตาย เท่านั้นหรือที่ทำเป็น       ไม่ดีเด่นกว่าบรรดาต้นหญ้าเอย..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น