วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ข้อคิดเรื่องของอายุในแต่ละระดับ
ข้อคิดเรื่องของอายุในแต่ละระดับ

อายุ ๑-๗ ปี ถ้าไม่รู้ผิดถูก กฎหมายไม่เอาโทษ
อายุ ๘-๑๕ปี ถ้ายังทำตัวไร้เดียงสา คือปัญญาอ่อน
อายุ ๑๖-๒๐ปี ถ้ายังทำอะไรไม่เป็นเรื่องเป็นราว ถือว่าเป็นคนเขลาเบาปัญญา
อายุ ๒๑-๒๕ปี ถ้ายังไม่รู้จักทำงานให้เป็นแก่นสานถือว่าเป็นคนรกโลก
อายุ ๒๖-๓๐ปี ถ้ายังไม่เริ่มสร้างฐานะที่มั่นคงก็อย่าหวังอะไรมากนัก
อายุ ๓๑-๓๖ปี ถ้ายังเปลี่ยนงานทุกปี ก็ยากจะมีอนาคต
อายุ ๓๖-๔๐ปี ถ้ายังไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานก็เตรียมเดินลงเขา
อายุ ๔๐-๕๐ปี ถ้ายังไม่มีการงานที่มั่นคง ก็จงเตรียมตนเป็นคนไร้ค่า
อายุ ๕๑-๕๕ปี ถ้ายังไม่มีเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณอายุก็จงเตรียมเข้าสู่วงจรชีวิต
อายุ ๕๖ ปี ขึ้นไปถ้ายังหวังพึ่งลูกหลานก็อย่าลืมคำว่าเสียใจ
(ที่ระลึก สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำวังทอง จ.พัทลุง)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น