วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2555

เรื่องราวของภิกษุชื่อ สารีบุตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น